Algemene voorwaarden

Wijzigingen

Wijzigingen kunnen telefonisch, schriftelijk per post of minimaal een week van tevoren via e-mail;  reserveringen@dekunstwei.nl  doorgegeven worden.

Annuleren

Annuleringen kunnen schriftelijk of telefonisch, gevolgd door een bevestiging per email, doorgegeven worden aan reserveringen@dekunstwei.nl. Tot 18 weken voor de boeking kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna, tot twaalf weken voor de boeking is 20% van de huurprijs verschuldigd, van zes tot twee weken voor de boeking 50% en bij annulering binnen twee weken 100% van de huurprijs.

Aansprakelijkheid

Het terrein van de Kunstwei betreden op eigen risico!De Kunstwei aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers of schade aan de Kunstwei. Eventuele hieruit voortvloeiende (on) kosten zijn voor eigen rekening. Denk hierbij aan een eigen WA- en reis/annulerings-verzekering.

Overmacht.

De Kunstwei is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Kunstwei niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Rekening en nummers

Wij staan ingeschreven in het handels register bij de Kamer van Koophandel te Middelbrug onder nummer: 22040340.
Ons rekening nummer is : NL08ABNA0 50 23 56 820 Voor  betalingen vanuit het buitenland de BIC-code ervoor :  ABNANL2A    t.n.v. Marjan van Dijke te Goes

Aandachtspunten:

Glas; op de Kunstwei is het verboden glas te gebruiken, we willen graag een wei zonder scherven, zeker omdat er vaak op blote voeten gelopen wordt. Plastic bekers zijn aanwezig. Glas (bv. wijnflessen) of oud-papier kan in een aparte doos naast de afval container geplaatst worden.

Het kampvuur op onze vuurplek mag tot 50cm hoog worden, voor groter vuur hebben wij geen permissie. (mogelijke boete is dan voor uw rekening)
De as geven we graag terug als kompost, zodoende geen enkel afval in het vuur werpen.
Hout achter de palen van de vuurplek is tegen betaling, met beleid te gebruiken voor een kampvuur.
Hout van de zweethut, langs de slootkant onder de zeilen, is alleen bestemd voor de zweethut, dus niet voor het kampvuur. Bij gebruik hiervan wordt dit extra in rekening gebracht. Buiten de kampvuurplek geen open vuur.

Onze watervoorziening van het toilet heeft een apart grijswatersysteem, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt. Wij hebben een eigen systeem voor het afvalwater van douche- en toiletafvoer. Ons helofytenfilter ofwel rietveld, zuivert het water en loost niet op de sloot. Zodoende vragen wij; geen afval of verontreinigingen in wc, wasbak of douche te werpen. Voor de afwas graag gebruik maken van aanwezig Ecover afwasmiddel.

Zweethut achter de berg: deze is met veel zorg en aandacht gemaakt, zodoende onvervangbaar.  We vragen u hier rekening mee te houden.

Geluid; overmatig lawaai past niet op de Kunstwei. Voor een feest kunnen we een uitzondering maken. Versterkte muziek is toegestaan tot 23:00 uur. Indien gewenst kan dit langer zijn maar dan dient de Kunstwei in zijn geheel afgehuurd te worden.

Trampoline; gebruik op eigen risico, maximaal 2 personen, max 3 kinderen, schoenen uit, niet op de groene rand zitten tijdens het springen.

Parkeren kan op de parkeer plek van de wei, of een stukje verder op de betonnen plaat aan de linkerkant van de weg, als deze vrij is. Bij veel auto’s is het belangrijk aan 1 kant van de weg te parkeren, bordjes kunnen worden neergezet. Er rijden geregeld grote landbouw machines over de weg en we hopen dat u hier dan rekening mee houdt en goed in de berm parkeert. Auto’s alleen voor aan en afvoer van goederen op de wei, graag spoedig retour naar de parkeerplek. Bij nat weer uitkijken of er slipgevaar is, om vast zitten te voorkomen. In dat geval spullen met een kruiwagen heen en weer vervoeren.

Opruimen van de Kunstwei

Wij hebben met zorg en aandacht de locatie opgebouwd en doen ons uiterste best alles naar wens voor u te regelen. Wij gaan ervan uit dat de plek schoon en netjes achtergelaten wordt, zoals u het aantrof bij aankomst. Bij eventuele schade of schoonmaak kosten, graag overleg, kosten worden mogelijk extra in rekening gebracht.

[wpdm_file id=1]